сряда, 17 април 2013 г.

four hands and then away .

гръдният ми кош бе приютил цяло ято разноцветни птички
и песните им дълго време отекваха из всичките му кухини,
редом до едно сърце - за ритъм.
колкото и хубаво да си живееха, зажадняха за свобода,
но аз не знаех как и не знаех защо бих могла да им я дам.
а колко глупаво от наша страна да търсим начини,
да мислим планове,
да насилваме моменти ...
... когато трябват точно няколко секунди, думи, погледи, усмивки, целувки, докосвания, дихания, ноти, въздишки, отпечатъци от пръсти, трептения, преплетени ръцекракакосителадушисърца ...
че да се открехнеш целия.
сега ехото на моите птици разтанцува целия свят,
а мястото им заеха твоите лъчи.

сливам се до загубване на очертания,
и съм просто чиста енергия,
която задвижва новата ни вселена,
преизпълнена със сладост .